MVO BELEID

Bij al onze dagelijkse werkzaamheden houden wij rekening met de maatschappelijke aspecten en richten wij op 3 pijlers: People, Planet en Profit. Zo hebben wij oog voor diversiteit van onze medewerkers en gasten (People), maatschappij, duurzaamheid van milieu, zorgvuldig gebruik energie, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst (Planet) en aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van continuïteit voor een onderneming (Profit). Jaarlijks stellen wij MVO-doelen op en leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen.

People

Onze missie van de Stichting is om de volksgezondheid te bevorderen en een vreedzame samenleving te stimuleren. Dit wordt gerealiseerd door met name groepen kinderen, studenten en (jong)volwassenen in de vrije natuur sport en spel te beoefenen en te kunnen laten reizen. Deze ervaring is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, bewustwording natuur, omgeving en medemens. Verder willen wij als organisatie een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarbij hoort vanzelfsprekende aandacht voor een goede leeftijdsverdeling, toegankelijkheid ongeacht etniciteit of seksuele voorkeur, evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de top en het wegnemen van drempels voor arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken hiertoe samen met het UWV en sociale werkplaatsen.  Ook zetten wij ons in voor De Rookvrije generatie en hebben een fonds om kinderen uit minder draadkrachtige gezinnen op zomerkamp te kunnen laten gaan.

Planet

Wij richten ons op duurzaamheid en een zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen alsmede op het beperken en gescheiden aanleveren van afval. Om richting te geven aan ons milieu- en duurzaamheidsbeleid hebben wij de CO2-footprint van onze organisatie in kaart gebracht. Hieraan hebben wij een doelstelling gekoppeld. Wij realiseren elk jaar een lagere CO2-last per gereden kilometer, worden er energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zonnepanelen geplaats, wordt afval gescheiden of gerecycled, wordt materiaal en meubilair circulair gebruikt en wordt er zo veel mogelijk ‘paperless’ gewerkt. Wij doneren jaarlijks aan TreesforAll, waarbij we onze CO2 uitstoot compenseren.

Profit

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid gaan uitstekend samen met financieel voordeel. Sterker nog, sociale winst en milieuwinst leveren niet zelden ook economische winst op. Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, om een bijdrage te leveren maar tevens om een voorsprong op haar concurrenten te hebben.  Wij omarmen daarom initiatieven die bijdragen aan verantwoord omgaan met mens en milieu.  Verder leveren wij vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en/of door vrijwilligerswerk. Daarnaast worden er ook donaties gedaan aan diverse acties voor mensen die het goed kunnen gebruiken.